Sekcja Angielska

Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów edukacyjnych w krajach anglojęzycznych. Europejskie Centrum Młodzieży, w swojej najstarszej sekcji, pragnie zaoferować kompletny i unikatowy pakiet WYMIANA oraz WYMIANA+, z wielodniowymi hospitacjami w szkole rówieśnika angielskiego. Projekt KONTAKT pozwoli za to na wymianę międzynarodową z rówieśnikiem angielskim, irlandzkim i wieloma innymi- przez internet. Zapraszamy do kliknięcie w menu, aby zapoznać się z naszym katalogiem, również oferty promocyjne

PROJEKTY EDUKACYJNO-JĘZYKOWE SEKCJI ANGIELSKIEJ

Podczas wyjazdu uczniowie będą wykonywać serię zadań językowych związanych z odwiedzanymi miejscami w oparciu o jeden z projektów edukacyjnych do wyboru. To da im realną szansę skonfrontowania swoich umiejętności językowych z językiem używanym przez mieszkańców odwiedzanych miast a także poszerzenia wiedzy o wybrany temat projektu.


Uczniowie będą brali udział w zajęciach językowych prowadzonych przez kierownika projektu praz otrzymają zeszyty językowe do uzupełniania w trakcie wyjazdu. Podczas projektu edukacyjno-językowego istnieje możliwość organizacji wizyty w jednej z brytyjskich szkół.


Podczas projektu edukacyjno-językowego istnieje możliwość organizacji wizyty w jednej z brytyjskich szkół. Dla uczniów taka wizyta stanowi świetną okazję, by zobaczyć jak wygląda nauka ich zagranicznych rówieśników, a dla nauczycieli możliwość nawiązania kontaktu z nauczycielami angielskimi, co stanowi realną przesłankę do organizacji wymiany młodzieży


                                      

  • Projekt kulturowy – znaczenie kultury w życiu mieszkańców Wielkiej Brytanii.
  • Projekt europejski – Wielka Brytania na tle Europy.
  • Wydarzenia i postacie historyczne, które ukształtowały Wielką Brytanię.
  • Życie w Wielkiej Brytanii według rządowego przewodnika dla nowych rezydentów czyli co musisz wiedzieć żeby stać się obywatelem Wielkiej Brytanii.
  • Sukcesy, czyli co Wielka Brytania dała światu.

Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów z Polski do kontaktów i wymiany z młodzieżą z Wielkiej Brytanii, a przy okazji poznanie zwyczajów odwiedzanego regionu To doskonała okazja, aby w praktyce poznać różne odmiany języka angielskiego oraz spróbować przełamać barierę językową w mówieniu.


Młodzież będzie miała za cel wykonanie konkretnych zadań, przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami oraz uzyskanie od nich odpowiedzi na pytania związane z tradycjami, życiem codziennym i historią. Ponadto codzienne zajęcia językowe i praca w grupach wzbogacą słownictwo uczestników projektu.


Trasa projektu wiedzie przez przepiękne miasta i miasteczka, grupa realizuje projekty szkolne stworzone przez kierownika wyjazdu. Można spróbować przełamać barierę językową w mówieniu. Młodzież będzie miała za cel wykonanie konkretnych zadań, przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami oraz uzyskanie od nich odpowiedzi na pytania związane z tradycjami, życiem codziennym i historią tego regionu


Ilekroć ktoś opowiada o “najpiękniejszych miejscach na Ziemi” na liście zawsze pojawia się Szkocja. Każdy kto tu był potwierdzi, że zupełnie słusznie. To kraina zielonych wzgórz i gór (samych Munros – szczytów wyższych niż 3000 stóp jest tu ponad 280), urwistych klifów i szerokich, długich dolin. To miejsce, które wygląda jak żywcem wyjęte z baśni. Jeśli więc jeszcze nie byliście w Szkocji to wyprawa ta jest właśnie dla Was!