Centrum edukacji

Jakie są nasze cele?

 • Podejmowanie inicjatyw w obszarze edukacji pozaformalnej
 • Wspieranie młodzieży i osób dorosłych w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności przydatnych na rynku pracy
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu
 • Rozwijanie świadomości kulturowej społeczeństwa
 • Wspomaganie procesu integracji europejskiej
 • Wsparcie doskonalenia umiejętności pracy zespołowej
 • Wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk
 • Wzbogacenie warsztatu pracy
 • Doskonalenie umiejętności kierunkowych i interdyscyplinarnych

Jak je realizujemy?

 • Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie edukacji
 • Opracowujemy i testujemy programy szkoleniowe
 • Prowadzimy kursy i warsztaty w obszarach takich jak technologia cyfrowa, języki obce, sztuka, rzemiosło artystyczne i komunikacja międzykulturowa
 • Organizujemy konferencje i seminaria służące wymianie doświadczeń w tych dziedzinach
 • Uczestniczymy w międzynarodowych programach współpracy i mobilności edukacyjnej

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź dostępną ofertę szkoleniową