W ramach współpracy z Urzędem Miasta Łodzi Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży zachęca do zapoznania się z z najnowszym projektem mający na celu przedstawienie pozytywnych aspektów Łodzi naukowej , Łodzi akademickiej.

„ ŁÓDŹ – STOLICĄ NAJATRAKCYJNIEJSZYCH UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE”


Wiedza i nauka są fundamentalnym elementem rozwoju społeczności w każdym regionie. Łącznie na 19 łódzkich uczelniach – 6 publicznych i 13 niepublicznych studiuje ponad 70 tys. studentów, w tym ponad 5,5 tys. studentów zagranicznych, a rocznie dyplom uzyskuje około 20 tys. absolwentów.

Współtworząc łódzkie środowisko akademickie, studenci będą kształtować tożsamość miasta. Staną się reprezentantami społeczności, której głos jest w Łodzi bardzo ważny. Przede wszystkim jednak otrzymają szansę kształcenia w uczelniach, dysponujących znakomitą kadrą wykładowców, przede wszystkim jednak otrzymają szansę kształcenia w uczelniach, dysponujących znakomitą kadrą wykładowców, świetną bazą dydaktyczną i zajmujących coraz wyższe miejsca w akademickich rankingach.

Działania władz miasta koncentrują się na rozwoju Łodzi jako ośrodka opartego na wiedzy, innowacyjnego i stawiającego na nowe technologie, ale przede wszystkim atrakcyjnego do życia i pracy dla młodych, utalentowanych ludzi.

Wybierz Łódź – wybierz lepszą przyszłość w stolicy najatrakcyjniejszych uczelni wyższych w Polsce.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w programie – dla przyszłych studentów przygotowaliśmy kampanie informacyjne które już w krótce dostępne będą na stonie www.studyinlodz.com,

Działania przyczynią się do silnego wzrostu świadomości i upowszechnienia wiedzy o bogatej ofercie naukowej i kulturowej Łodzi wykorzystując opracowane przez Stowarzyszenie ECM instrumenty jak i bogate, 23 letnie doświadczenie Stowarzyszenia we wspieraniu podmiotów edukacyjnych.

Poprzez długofalową, szeroką kampanię marketingową zarówno stacjonarną jak i internetową , stworzenie materiałów filmowych oraz dźwiękowych i współpracę partnerską opartą o wieloletnią działalność krajową i międzynarodową. Stowarzyszenie osiągnie stały i mierzalny wpływ w promocji Łodzi naukowej dla jej przyszłości. Łódź naukowa to potencjał nie tylko w skali kraju, ale też w skali kontynentu.

Aktualności


Łódzcy studenci o Łodzi Akademickiej