Współpraca

1.  ECM podpisało partnerstwo strategiczne dla wymiany dobrych praktyk w ramach programu UE Erasmus+ Edukacja Dorosłych z autorskim projektem GOLDEN LINKS 2017.

2. ECM współpracuje z ponad 500 szkołami z całej Polski prowadząc dla nich projekty edukacyjno-językowe, wymiany młodzieży czy indywidualne projekty edukacyjne, .

3. ECM jest również partnerem strategicznym szwajcarskiej Fundacji KDP Trogen na cała Polskę.

4. ECM od 2020 roku jest również koordynatorem projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Dorosłych – BEST BONDS.

5. ECM od 2021 roku realizuje projekty badawcze z 9 krajami UE w zakresie zatrudnienia młodzieży: brak przyzwoitych miejsc pracy, ryzyko wykluczenia społecznego, nierówny rozwój społeczny i gospodarczy w Europie oraz dyskryminacja grup szczególnie wrażliwych.

6. W ramach współpracy Urzędem Miasta Łodzi Europejskie Centrum Młodzieży realizuje projekt ” ŁÓDŹ – STOLICĄ NAJATRAKCYJNIEJSZYCH UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE “

ENGLISH

  1. In 2017, European Youth Centre had signed a two year strategic partnership contract for exchange of good practises under Erasmus+ Adult Education, Golden Links 2017.
  2. Currently, we cooperate with a base of 500 public schools from Poland, representing their linguistic and educational needs in Europe, also conducting youth exchanges and individual educational projects.
  3. We are in partnership with KDP Trogen Switzerland Foundation, being active all around Poland.
  4. In 2020, European Youth Centre had signed a two year strategic partnership contract for exchange of good practises under Erasmus+ Adult Education, Best Bonds 2020.
  5. In 2021, ECM has been implementing research projects with 9 UE countries in the field of youth employment: lack of decent jobs, risk of social exclusion, unequal socio-economic development in Europe and discrimination against particulary vulnerable groups.
  6. As part of cooperation with the City of Lodz Office European Youth Center, it implements the project ” LODZ – THE CAPITAL OF THE MOST aTTRACTIVE UNIVERSITIES IN POLAND”