Voucher ECM

ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Voucherów.

1.  Wystawcą Voucherów jest Europejskie Centrum Młodzieży ul. Mazowiecka 11 lok 49, 00-052 Warszawa, NIP: 947 18 40 460

2. Nabywcę oznacza osoba fizyczna oraz prawną posiadająca  Voucher od Wystawcy

3. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość usługi  jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.

4. Vouchery przeznaczone do wykorzystania na zagraniczne projekty edukacyjno-językowe organizowane przez Europejskie Centrum Młodzieży, zajęcia językowe online oraz  projekty krajowe ECM

5. Vouchery ECM  mają wartości kwotowe.

6. Vouchery mają określony termin ważności.

7. Vouchery są jednorazowe. .

8. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.

9. Obsługa ECM  może odmówić realizacji vouchera  w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.

10. Obsługa ECM może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem.

11. Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

12. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę.