Fundacja Dzieci Pestalozzi (Pestalozzi’s Children Foundation- KDP Trogen), to szwajcarska organizacja pozarządowa, z ponad 70-letnim doświadczeniem, zapewniająca dzieciom i młodzieży dostęp do edukacji
i promowania pokojowego współistnienia międzykulturowego. Fundacja Pestalozzi znajduje się w Trogen,
w Szwajcarii, działa jednak na całym świecie i jest obecnie aktywna w czterech regionach: Ameryce Środkowej, Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Wschodniej oraz Europie Południowej i Wschodniej (Serbii, Macedonii
i Mołdawii).Projekty wymiany międzykulturowej (International Exchange Projects- IEP) są jednym z głównych obszarów działania fundacji. Ponad 1000 dzieci, młodzieży i nauczycieli z Serbii, Macedonii, Mołdawii, Ukrainy, Rosji i Białorusi uczestniczy w IEP rocznie. Te grupy młodych ludzi przebywają w KDP w Trogen przez dwa do trzech tygodni, uczestnicząc w kursach z zakresu komunikacji międzykulturowej, zwalczania dyskryminacji, tożsamości, rozwiązywania konfliktów i praw dziecka. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, Fundacja jest przekonana, że edukacja powinna zmierzać do rozwijania osobowości dziecka, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych oraz powinna nauczać pokojowego życie razem.

IEP rozwija się w Europie Środkowej i Wschodniej, a mianowicie w: Bośni i Hercegowinie, Albanii, Czarnogórze, Polsce. W związku z zaproszeniem naszego kraju do udziału w tym międzynarodowym projekcie, Europejskie Centrum Młodzieży – wybrane przez PCF jako organizacja partnerska – ma zaszczyt zaprosić Państwa szkołę do udziału w tym ciekawym projekcie wymiany międzykulturowej i przedstawić plan realizacji przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w 4 krajach: Szwajcaria, Lichtenstein, Niemcy i Austria.

Specyfika projektu polega na jego realizacji w III etapach, które są tak samo istotne do pomyślnej realizacji całego przedsięwzięcia.