Współpraca

1.  30.09.2017r. ECM podpisało partnerstwo strategiczne dla wymiany dobrych praktyk w ramach programu UE Erasmus+ Edukacja Dorosłych na 2 lata z 3 partnerami. Program Golden Links odbywający się pomiędzy Europejskim Centrum Młodzieży, a

2. ECM współpracuje z przeszło 300 szkołami z całej Polski prowadząc dla nich projekty edukacyjno-jerzykowe, wymiany młodzieży czy indywidualne projekty edukacyjne zgodnie z potrzebami wymienionych.

3. Jest partnerem strategicznym Fundacji KDP Trogen na cała Polskę.