Zapraszamy do wspólnego odkrywania urokliwych miejsc, rozwiązywania zadań językowych, gier integracyjnych i hospitacji lokalnej szkoły.