Wymiana uczniów do Hiszpanii – łódzkie Licea współpracują z I.E.S. Sobreques y Vidal z Girony