Warsztaty dla nauczycieli w języku angielskim i hiszpańskim:
„ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W ŚRODOWISKU PRACY”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym wspólnie
z ekspertem doskonalenia personalnego z Hiszpanii, p. Alberto Ortegą.
Szkolenie dotyczyć będzie technik rozwoju inteligencji emocjonalnej
i narzędzi do jej wykorzystania w środowisku pracy (szkole).

Realizację szkolenia planujemy w wymiarze jednego dnia, 6 godzin efektywnych zajęć, pogrupowanych w tematyczne bloki przygotowane przez prowadzącego.

Dołącz do nas!

Pozostawiamy możliwość wyboru najdogodniejszego dla Państwa terminu, tj. 27 lub 28 lutego 2019 w języku angielskim, oraz 1 marca 2019 dla zainteresowanych szkoleniem w języku hiszpańskim.

Więcej informacji w załączonej ofercie.

ZAPRASZAMY!