Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

AKTUALNOŚCI

Londyn 10-17.03 Promocja


Podczas wyjazdu uczniowie będą wykonywać serię zadań językowych związanych z odwiedzanymi miejscami w oparciu o jeden z projektów edukacyjnych do wyboru. To da im realną szansę skonfrontowania swoich umiejętności językowych z językiem używanym przez mieszkańców odwiedzanych miast a także poszerzenia wiedzy o wybrany temat projektu. Ponadto uczniowie będą brali udział w zajęciach językowych prowadzonych przez kierownika projektu oraz otrzymają zeszyty językowe do uzupełniania w trakcie wyjazdu. Podczas projektu edukacyjno-językowego istnieje możliwość organizacji wizyty w jednej z brytyjskich szkół. Dla uczniów taka wizyta stanowi świetną okazję, by zobaczyć jak wygląda nauka ich zagranicznych rówieśników, a dla nauczycieli możliwość nawiązania kontaktu z nauczycielami angielskimi, co stanowi realną przesłankę do organizacji wymiany młodzieży. Przygotowaliśmy również zestaw pakietów wejść dodatkowych i wyjazdów fakultatywnych, które szkoła może wybrać, by uczynić projekt jeszcze bardziej atrakcyjnym dla uczniów.


Londyn 17-24.03 Promocja


Podczas wyjazdu uczniowie będą wykonywać serię zadań językowych związanych z odwiedzanymi miejscami w oparciu o jeden z projektów edukacyjnych do wyboru. To da im realną szansę skonfrontowania swoich umiejętności językowych z językiem używanym przez mieszkańców odwiedzanych miast a także poszerzenia wiedzy o wybrany temat projektu. Ponadto uczniowie będą brali udział w zajęciach językowych prowadzonych przez kierownika projektu oraz otrzymają zeszyty językowe do uzupełniania w trakcie wyjazdu. Podczas projektu edukacyjno-językowego istnieje możliwość organizacji wizyty w jednej z brytyjskich szkół. Dla uczniów taka wizyta stanowi świetną okazję, by zobaczyć jak wygląda nauka ich zagranicznych rówieśników, a dla nauczycieli możliwość nawiązania kontaktu z nauczycielami angielskimi, co stanowi realną przesłankę do organizacji wymiany młodzieży. Przygotowaliśmy również zestaw pakietów wejść dodatkowych i wyjazdów fakultatywnych, które szkoła może wybrać, by uczynić projekt jeszcze bardziej atrakcyjnym dla uczniów.


MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WYMIANY MŁODZIEŻOWEJ


ORGANIZOWANY PRZEZ EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY PRZY PARTNERSTWIE SZWAJCARSKIEJ FUNDACJI KDP TROGEN

Informujemy, że zamknęliśmy nabór do kolejnej odsłony projektu wymiany międzykulturowej, która odbędzie się w pierwszej połowie 2018 roku w Szwajcarii.

Projekt będzie realizowany na terenie trzech krajów: Szwajcaria, Lichtenstein i Austria. Projekt wymiany międzykulturowej składa się z trzech faz: przygotowanie w kraju, realizacja projektu w Trogen (Szwajcaria) i dalsze działania (ewaluacja) w kraju.

Obecnie zakończyliśmy proces rekrutacyjny tj. weryfikacje ankiet uczestników i rozmów kwalifikacyjnych. W wymianie weźmie udział 40 uczniów i 5 nauczycieli z trzech miejscowości: Rzeszów, Ząbki, Wesoła. Gratulujemy wybranym!


Europejskie Centrum Młodzieży

Europejskie Centrum Młodzieży jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze, które zajmuje się propagowaniem szeroko pojętej tematyki europejskiej. Jedną z form naszej działalności jest organizowanie zagranicznych wyjazdów edukacyjnych i wymian młodzieżowych dla zorganizowanych grup szkolnych.