Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

AKTUALNOŚCI

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WYMIANY MŁODZIEŻOWEJ


ORGANIZOWANY PRZEZ EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY PRZY PARTNERSTWIE SZWAJCARSKIEJ FUNDACJI KDP TROGEN

ECM ma zaszczyt zaprosić szkoły do udziału w kolejnej odsłonie projektu wymiany międzykulturowej, który odbędzie się w terminie
03-21.09.2017 w Szwajcarii. Projekt będzie realizowany w 4 krajach: Szwajcaria, Lichtenstein, Niemcy i Austria. Projekt wymiany międzykulturowej składa się z trzech faz: przygotowanie w kraju, realizacja projektu w Trogen (Szwajcaria) i dalsze działania (ewaluacja)
w kraju. Do zgłaszania się zachęcamy grupy szkolne uczniów z rocznika 2005/ 2006.

Zainteresowane szkoły zapraszamy do kontaktu : adrianna.gabryelczyk@ecm.edu.pl , tel. 042 617 13 88

 

 


http://www.ecm.edu.pl/images/aktualnosci/erasmus_1.png

ERASMUS+ WYMIANY MŁODZIEŻOWE


 

PORTUGALIA

WYMIANA MŁODZIEŻOWA ERASMUS+ POLSKA- PORTUGALIA

"Young Entrepreneurs in Successful Europe"

Celem projektu jest wspieranie młodych ludzi w odkrywaniu poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości (przy użyciu nieformalnych metod edukacji) oraz pomaganie im lepiej analizować lokalny kontekst i dziedzictwo kulturowe w celu znalezienia pomysłów, które poprzez innowacyjne techniki, mogą zmienić się w przyszłości w pomysły biznesowe.

ECM w partnerstwie z portugalską szkołą Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva stara się o dofinansowanie projektu wymiany młodzieżowej dla 24 uczestników w wieku 14- 16 lat z Polski i Portugali. Wymiana jest przewidziana na okres od 12 do 19 września 2017 dla 12 uczestników z Polski. 

 

 

 


ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH


PARTNERSTWO STRATEGICZNE ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH

Europejskie Centrum Młodzieży w partnerstwie z organizacjami z Portugalii, Włoch i Hiszpanii jest współautorem projektu "Golden Links- bringing inclusion into multicultural teaching", stawiającego w centrum uwagi edukatorów i podnoszenie ich kompetencji międzykulturowych w zakresie nauczania dorosłych.

 


Europejskie Centrum Młodzieży

Europejskie Centrum Młodzieży jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze, które zajmuje się propagowaniem szeroko pojętej tematyki europejskiej. Jedną z form naszej działalności jest organizowanie zagranicznych wyjazdów edukacyjnych i wymian młodzieżowych dla zorganizowanych grup szkolnych.